Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar många av landets säkraste fastigheter. Bland våra hyresgäster finns Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Polisen och Försvarsmakten med allt från polisfastigheter och ungdomshem till kriminalvårdsfastigheter och domstolsbyggnader. Våra kunder finns över hela Sverige, liksom våra drygt 140 medarbetare.