Medlemskap

Fördelar för medlemskap

BIM Nätverket är en medlemsorganisation för BIM-frågor samarbete och erfarenhetsutbyte mellan fastighetsägare inom kommun, landsting, statlig och privat verksamhet. Som medlemmar får ni tillgång till ett brett nätverk med focus på förvaltningsinformation, möjlighet att påverka BIM-utvecklingen inom ert område och kunskap som kan skapa direkt nytta i er organisation eller ert företag. I BIM Nätverket träffas vi för att utbyta erfarenheter samt förhoppningsvis även kunna få stöd och hjälp från andra förvaltande organisationer som befinner sig i eller har befunnit sig i samma läge som ni. Medlemmarnas vision är att gå från ritningsorienterad informationshantering till byggnadsinformationshantering där tillämpning av BIM kommer att vara ett viktigt verktyg att föda information som är relevant i drift- och förvaltningsskedet.

Påverkan

Genom medlemskapet bidrar ni till att det finns en stark och drivande organisation för BIM-frågorna och att fastighetsförvaltningen samordnas kring alla de gemensamma behov som finns för att BIM ska fungera mellan aktörer och skeden i processerna. Tillsammans arbetar vi för gemensamma krav i ett dokument som bygger på regelverket FI2. Specifikationen ställer krav på CAD/BIM-användandet i byggprojekt så att informationen senare lätt kan användas i förvaltningen.

Avgift

Avgiften består av två delar, en initial anslutningsavgift till nätverket och en årlig serviceavgift. Avgiften för den årliga serviceavgiften består av en fast del och en rörlig baserad på fastighetsbeståndets storlek. Kontakta Anna Nömme för en beräkning.

Följande ingår i serviceavgiften

Tillgång till dokumentation avseende steg 1 och som ger en vägledning i vad som är viktigt att tänka på när man har som mål att gå från ritningsorienterad informationshantering till byggnadsinformationshantering.

Förvaltning

Leveransspecifikationer, projekteringsanvisningar, mallar, hemsidan mm som läggs på nätverkets gemensamma samarbetsplattform Interaxo.se Symetris åtagande: Underhålls och förvaltning av gemensam information

Projekteringsanvisningar

Projekteringsanvisningar är till för att respektive konsult ska veta hur hon/han skall arbeta i sin produkt för att uppfylla de ställda kraven. Symetris åtagande: Uppdatera och vidareutveckla projekteringsanvisningar för Autodesk bygg-CAD produkter baserat på erfarenheter från kundprojekt samt inom ramen för de krav som ställs i kravspecifikationen

· Symetri FM har tillsammans med BIM-nätverket utvecklat stöd för att registrera och exportera egenskaper på rumsinformation (utrymmen) för Autocad Architecture och Revit A.

· Det finns anvisningar om hur utrymmesegenskaper skall fyllas i.

· Beskrivningar om hur man kontrollerar att utrymmesegenskaper är ifyllt.

· Beskrivning om hur exporten av informationen går till.

· BIM nätverket är drivande i arbetet med framtagning av Tillämpningsanvisningar som görs tillgängliga via BIM Alliance.

· BIM Alliance är en övergripande intresseorganisation som inte går ner på konkreta anvisningar och verktygsnivå som sker inom BIM nätverket. BIM Alliance vänder sig till hela bygg- och fastighetssektorn men BIM nätverket består bara av förvaltade verksamheter. De flesta är medlemmar i båda organisationerna.