Viktiga verktyg

Mallar

Mallar är ett komplement till projekteringsanvisningarna. Mallarna avser att ge användarna stöd i det dagliga arbetet i sin CAD-miljö. Mallarna bygger på kravspecifikationen och projekteringsanvisningarna. SWG:s åtagande: Uppdatera och vidareutveckla mallar för Autodesk baserade bygg-CAD produkter inom ramen för de krav som ställs i kravspecifikationen.

DWG-kontrollanten

DWG-kontrollanten är ett program som kontrollerar ritningstekniska delar som namnruta, externa referenser, filnamn, lager och textstilar som är viktiga för att få in ritningar och modeller i förvaltarens system. Dock ingår ingen kontroll av att areor registrerats och skapats på ett korrekt sätt, stöd för hur detta skall göras framgår av projekteringsanvisningarna. DWG kontrollanten är konfigurerbar så att vissa företagsunika justeringar kan göras. SWG:s åtagande: Uppdatera och vidareutveckla DWG-kontrollanten för Autodesk baserade bygg-CAD produkter. DWG-kontrollanten är ett fristående program och kräver inga CAD-kunskaper eller att man har AutoCAD installerat.

Interaxo

Används för att kommunicera mellan projektdeltagare och är platsen för remisser av förslag på förändringar. SWG:s åtagande: Driftsansvarig och administratör av Interaxo. Läs mer

Areor enligt SIS från CAD/BIM

Areor enligt svensk standard kan beräknas i originalformat för att sedan exporteras i format fi2.xml alt. IFC för vidare import till FM System. SWG har tagit fram verktyg för areaimport till FM System antingen via fi2.xml eller IFC.