Viktiga verktyg

Mallar

Mallar är ett komplement till projekteringsanvisningarna. Mallarna avser att ge användarna stöd i det dagliga arbetet i sin CAD-miljö. Mallarna bygger på kravspecifikationen och projekteringsanvisningarna. SWG:s åtagande: Uppdatera och vidareutveckla mallar för Autodesk baserade bygg-CAD produkter inom ramen för de krav som ställs i kravspecifikationen.

DWG-kontrollanten

DWG-kontrollanten är ett program som kontrollerar ritningstekniska delar som namnruta, externa referenser, filnamn, lager och textstilar som är viktiga för att få in ritningar och modeller i förvaltarens system. Dock ingår ingen kontroll av att areor registrerats och skapats på ett korrekt sätt, stöd för hur detta skall göras framgår av projekteringsanvisningarna. DWG kontrollanten är konfigurerbar så att vissa företagsunika justeringar kan göras. SWG:s åtagande: Uppdatera och vidareutveckla DWG-kontrollanten för Autodesk baserade bygg-CAD produkter. DWG-kontrollanten är ett fristående program och kräver inga CAD-kunskaper eller att man har AutoCAD installerat.

Interaxo

Används för att kommunicera mellan projektdeltagare och är platsen för remisser av förslag på förändringar. SWG:s åtagande: Driftsansvarig och administratör av Interaxo. Läs mer

Areaberäkning enligt fi2

SWG samarbetar med Informationsbyggarna som utvecklar verktyget IB fi2xmlexporter. Ett verktyg för att skapa utrymmen i en CAD modell enligt fi2 standard i tilläggsmoduler till Autodesks byggprodukter. Innehåll i objekt som property sets tas fram av arbetsgruppen. Exportfunktion för att skapa fi2.XML fil för import till fastighetsadministrativa system är en viktig komponent som också finns tillgängligt. För de konsulter som vill ha tillgång till exportfunktionen så kommer den att ingå i SWG:s tilläggsprodukter till ADT samt Revit. Modulen kommer successivt att anpassas att följa nya versioner av fi2xml. Årlig support – och underhållsavgift tillkommer vid köp av programvaror.