Nytt, spännande & intressant

Höstens möte 20 oktober 2021 - digitalt

Vi har tidigare kommunicerat att höstens BIM-nätverksträff var planerad att hållas fysiskt i Jönköping 20-21 oktober. Baserat på rundringning har vi nu beslutat att hålla mötet digitalt via Teams den 20 oktober. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt kan närvara. 

OBS! Personlig mötesinbjudan med Teams-länk kommer via mejl inom kort.

 • Har du redan anmält dig behöver du även acceptera mötesinbjudan.
 • Har du ännu inte anmält dig räcker det att du accepterar mötesinbjudan.

Agenda 20 oktober:

09:00 -09:15 Inledning, agenda och målsättning med mötet.

 • Presentation av nya deltagare. Välkomna!
 • Målsättning med mötet att ta leveransprocessen vidare.

09:15-09:45 Genomgång av höstmötets protokoll & ekonomisk redovisning.

 • Protokollet
 • Ekonomi

09:45-09:50 Hemsida

 • Nuläge
 • Synpunkter på innehåll.

09:50 Teamskonferens innehållande följande punkter:

 • Status BIM projekt/förvaltning
 • Kort avstämning per verksamhet

10:00-10:30 Kaffepaus

 • Forts: Kort avstämning per verksamhet

12:00-13:00 Lunch

13:00 Webbkonferens fortsättning

 • IFC
 • BIM Leveransprocessen - BLM

14:30-14:45 Kaffepaus

 • Fortsättning: BIM Leveransprocessen - BLM
 • Förslag på ämnen inför nya projekt.
 • Uppsummering och nästa möte.

16:00 Mötet avslutas. Tack för idag!

 

Har du frågor, kontakta: Anna Nömme, Service Works Global (SWG), Telefon: 0705 97 47 03.

Skriven av BIM Nätverket - 10 sep 2021