Medlemmar

BIM Nätverkets medlemmar

BIM Nätverket har drygt 10 medlemmar. ”Tunga” fastighetsförvaltare med ett stort bestånd på 15 millioner m2 och en omfattande byggnadsbudget på 6 miljarder per år.

Det är ett unikt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan fastighetsägare inom kommun, landsting, statlig och privat verksamhet. Tillsammans är vi en stark kravställare mot hela byggsektorn. Resultatet är ett livscykeltänkande som ger stora vinster i alla led.