Region Värmland

Region Värmland

-Fastighetsinnehav

Region Värmland bedriver vård i länets samtliga kommuner, i såväl egenägda fastigheter som inhyrda lokaler.

De egenägda fastigheterna utgör ca 410 000 kvm, och värdet av dem uppgår till drygt 3000 mnkr, vilket är hälften av lands­tingets tillgångar.

Utöver de lokaler landstinget äger hyrs ytterligare 85 000 kvm in.

Att de lokaler som nyttjas är väl anpassade för verksamheternas behov är viktigt för en god och säker vård.

-Regionfastigheter

Regionfastigheter har två uppdrag:

• Att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler 

• Att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde