Syfte

BIM Nätverket

Syftet med nätverket är att tillsammans styra upp specifikationerna för CAD/BIM och andra digitala handlingar så att vi i branschen talar samma språk. Målet är en obruten informationskedja, från tidiga skeden genom design och produktion med fokus på drift & förvaltning.

Tillsammans ställer vi krav på arkitekter, byggare och andra inblandade att ange byggnadsdata enligt gemensamt bestämda specifikationer.

Medlemmar i BIM Nätverket är drygt 20 ”tunga” fastighetsägare med ett stort bestånd, ca 15 miljoner m2 att förvalta och en omfattande byggnadsbudget på ca 6 miljarder per år.

Det är ett unikt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan fastighetsägare inom kommun, landsting, statlig och privat verksamhet. Tillsammans är vi en stark kravställare mot hela byggsektorn. Resultatet är ett livscykeltänkande som ger stora vinster i alla led.

Vi som fastighetsägare och förvaltare skulle spara mycket tid om informationen kring bygget och byggnaden följer fasta mallar och procedurer. Ett enhetligt filformat underlättar kommunikationen och tar bort behovet av konverteringar och en konsekvent namngivning av filer och standardiserat innehåll underlättar hanteringen av byggnadsinformationen.

Tillsammans arbetar vi för gemensamma krav i en leveransspecifikation som bygger på regelverket Fi2. Specifikationen ställer krav på CAD-användandet i byggprojekt så att informationen senare lätt kan användas i förvaltningen.

BIM Nätverket träffas minst 2 gånger om året och Anna Nömme på SWG är sammankallande.