Regionfastigheter Halland

Regionfastigheter Halland

Region Halland är regionens utvecklingsorganisation. Vårt uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera.