Regionfastigheter Region Skåne

Regionfastigheter, Region Skåne

Regionfastigheter är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att ansvara för ägandet och utvecklingen av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter.