Västfastigheter Västra Götalandsregionen

Västfastigheter

Vi är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Våra fastigheter inrymmer hälso- och sjukvård, museer, naturbruksskolor, folkhögskolor samt Göteborgs botaniska trädgård. De närmsta åren har vi en ökad investeringsvolym och ett stort rekryteringsbehov i en bransch med snabb teknisk utveckling.

Vi har även mycket ambitiösa miljömål och vill miljöklassa våra byggnader.

Vi har en årlig investeringsnivå på cirka 1,6 miljarder

Våra hyresintäkter är cirka 1,5 miljarder

Vi förvaltar cirka 1 700 000 kvm

Vi är cirka 400 anställda