Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar förvaltar cirka 80 byggnader på totalt 200.000 kvm samt 1.100.000 kvm mark.

Våra byggnader är unika, de har en lång historia bakom sig och skapar underbara miljöer. Byggnaderna ligger i direkt eller indirekt anknytning till hamnen och vattnet är aldrig långt borta.